Waarom Memory Walk?

Gepubliceerd op: 3 augustus 2019

Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie, vaak in de vorm van Alzheimer.

Memory Walk Leek ondersteunt deze mensen door speciale activiteiten te organiseren, waarmee geld wordt ingezameld voor het Alzheimer Café en aandacht wordt gevraagd voor deze, nog altijd, ongeneeslijke ziekte.

Memory Walk Leek werkt hiervoor nauw samen met Alzheimer Nederland.

Wat is Alzheimer?

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Bij dementie takelen de hersenfuncties geleidelijk af doordat zenuwcellen in de hersenen afsterven. De ziekte begint vaak met storingen in het kortetermijngeheugen. Het vergeten van recente gebeurtenissen of het niet kunnen onthouden van indrukken. Na verloop van tijd treden er ook andere stoornissen op. Het spreken en begrijpen van taal wordt moeilijker. Voorwerpen en personen worden verward. Ook de stemming en het gedrag kunnen veranderen. Stoornissen in het langetermijngeheugen zorgen voor het ontstaan van gaten in het geheugen. Stelselmatig verdwijnen hierdoor vele kostbare herinneringen.

Het zelfstandig functioneren in het dagelijkse leven, op het werk of in de sociale kringen verandert ingrijpend door de aard van deze stoornissen. Personen worden naarmate de ziekte verergert steeds afhankelijker van de zorg van anderen. Alzheimer raakt daarom niet alleen de dementerende, maar ook de naaste en directe omgeving.

Voor meer informatie over Alzheimer.
www.alzheimer-nederland.nl

Wat doet het Alzheimer Café?

Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten in een gemoedelijke sfeer met elkaar over dementie, over dingen die ze meemaken en over de mogelijkheden voor hulp en dienstverlening. Het voortbestaan van het Alzheimer Café hangt voor een groot deel van de opbrengsten van de Memory Walk. Zonder Memory Walk kunnen de bijzondere bijeenkomsten en overige kosten niet worden gedekt.

Bijeenkomsten

Het Alzheimer café houdt regelmatig bijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. De bijeenkomsten beginnen met een interview met een ervaringsdeskundige of de vertoning van een video. Dit duurt ongeveer een half uur. Hierna is er ruim de tijd om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen aan de gastspreker.

Alzheimer café zuidelijk westerkwartier

In de provincie Groningen zijn er, verspreid over de gehele provincie, 11 Alzheimer cafés. Het Alzheimer café Zuidelijk Westerkwartier is hier één van. Het is gevestigd in dienstencentrum "de Schutse" aan de Oldenoert 32 te Leek. Iedere tweede dinsdagavond van de maand is het café geopend van 19.00 tot 22.00 uur. De toegang is gratis, inclusief koffie en thee. Voor de drankjes na afloop wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Voor iedereen

Het Alzheimer café is open voor iedereen. Aangepast vervoer en ondersteuning thuis kan worden verzorgd. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij het informatieloket de Schutse, Oldenoert 32 te Leek. Tel. 0594-512334.

U doet toch ook mee?